Chỉ thị 03 của Chính phủ (05/03/2013) về tăng cường công tác phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất độc hại

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/CT-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013   CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI Trong những năm qua, việc sản xuất, kinh doanh hóa chất […]

Danh mục Hóa chất Nguy hiểm theo thông tư 07 (22/04//2013)

PHỤ LỤC 1 DANH MỤC HÓA CHẤT NGUY HIỂM (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TT Tên hóa chất Công thức hóa học Mã số CAS 1. [4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene] cyclohexa-2,5–dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride C33H32N3Cl 2580-56-5 2. [4-[4,4′-bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1- ylidene]dimethylammonium chloride C25H30ClN3 548-62-9 3. [Phthalato(2-)]dioxotrilead C8H4O6Pb3 69011-06-9 4. […]

Quy định việc đăng ký sử dụng Hóa Chất Nguy Hiểm

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 07/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA CHẤT NGUY HIỂM ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ […]

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phấn đấu doanh thu tăng bình quân 17-18%/năm

(Chinhphu.vn) – Theo Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2011 – 2015 (theo giá cố định 1994) phấn đấu tăng trưởng bình quân […]

UNDP và Việt Nam hợp tác quản lý hóa chất an toàn

Ngày 31/10, tại Hà Nội, Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Sáng kiến Việt Nam/UNDP/UNEP nhằm hợp nhất các phương pháp quản lý hóa chất tối ưu trong quá trình phát triển và lập kế hoạch” (Dự […]

Tự chủ nguồn nguyên liệu Dược

Theo Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), hiện Việt Nam mới đáp ứng được 50,18% nhu cầu sử dụng thuốc, nhưng 90% nguyên liệu sản xuất phải nhập khẩu từ nước ngoài. Sự phụ thuộc này khiến ngành dược Việt Nam đang gặp không ít rủi ro do biến động tỷ giá, giá cả […]