Showing 1–12 of 56 results

Chất giữ ẩm

Acid Stearic

Chất giữ ẩm

Beeswax (Mỹ)

Chất tạo đặc

Carbomer 940

Dược Phẩm

Castor Oil

Chất nhũ hóa

Ceteareth 20

Chất giữ ẩm

Cetyl Alcohol

Chất bảo quản

DMDM Hydatoin

Dược Phẩm

EDTA

Chất nhũ hóa

Emulgade A6