Showing all 7 results

Chất tạo đặc

Carbomer 940

Chất nhũ hóa

Ceteareth 20

Chất giữ ẩm

Cetyl Alcohol

Chất nhũ hóa

Gum Spray

Chất giữ ẩm

Propylene Glycol

Chất làm đầy

Xanthan Gum