Carbomer 940

OthernameAcrypol 940
Packing20kg/ thùng ; 1kg/gói
OriginalẤn
ManufacturerCorel Pharma
Standard
Công dụngChất tạo đặc
NgànhDược Phẩm, Mỹ Phẩm
Chi tiết