Talc

Othername
Packing25kg/bao
OriginalÝ
ManufacturerImerys
Standard
Công dụng
NgànhDược Phẩm, Thực Phẩm, Mỹ Phẩm
Chi tiết