Isomalt 16506 (Cargill)

Othername
Packing25kg/bao
OriginalÝ
ManufacturerCargill
Standard
Công dụng
NgànhDược Phẩm, Thực Phẩm
Chi tiết